רוסיה – פרם

אלקיים ברחבי העולם

רוסיה, פרם – מערכת לפריקה ולניפוי מרכבות ואניות לטיפול מהיר וללא פסולת בחומרים.

Russia - Perm
Russia - Perm
Russia - Perm
Russia - Perm
Russia - Perm
Russia - Perm
Russia - Perm
Russia - Perm

בואו נדבר  עוד פרויקטים של אלקיים


  France - Sete

  צרפת – סט

  Cargo ship loading system

  קפריסין – מערכת להעמסה על אניית משא

  USA - New Jersey

  ארה"ב – ניו ג'רזי

  Israel, Ramle – Cement Production Plant

  ישראל, רמלה – מפעל ייצור בטון