אלקיים ברחבי העולם

פרם, רוסיה, מערכת לפריקת אניית משא – שינוע של חומר גרגרי שנפרק על ידי מנוף מתא המטען של האנייה לאחסון ונקודות שילוח. מתקן שלם של אלקיים כולל מערכת בקרה.

Cargo ship unloading system
Cargo ship unloading system
Cargo ship unloading system
Cargo ship unloading system
Cargo ship unloading system
Elkayam industries Cargo ship unloading system
Elkayam industries Cargo ship unloading system
Cargo ship unloading system

בואו נדבר

  עוד פרויקטים של אלקיים


  Cyprus - quarry

  קפריסין – מחצבה

  France - Sete

  צרפת – סט

  USA - Savannah

  ארה"ב – סוואנה

  Cyprus - Skyra Vassas

  קפריסין – סקירא ואסאס