אוסטרליה – סידני

אלקיים ברחבי העולם

אוסטרליה, סידני – מתקן לפסולת עירונית מוצקה, יבשה או רטובה, הכולל טיהור מים, מיון ואריזה.

Australia - Sidney
Australia - Sidney
Australia - Sidney
Australia - Sidney
Australia - Sidney

בואו נדבר  עוד פרויקטים של אלקיים


  Cyprus - Skyra Vassas

  קפריסין – סקירא ואסאס

  Israel, Ramle – Cement Production Plant

  ישראל, רמלה – מפעל ייצור בטון

  Cargo ship loading system

  קפריסין – מערכת להעמסה על אניית משא

  Russia - Perm

  רוסיה – פרם