אוסטרליה – סידני

אלקיים ברחבי העולם

אוסטרליה, סידני – מתקן לפסולת עירונית מוצקה, יבשה או רטובה, הכולל טיהור מים, מיון ואריזה.

Australia - Sidney
Australia - Sidney
Australia - Sidney
Australia - Sidney
Australia - Sidney

בואו נדבר  עוד פרויקטים של אלקיים


  Cargo ship unloading system

  רוסיה – מערכת לפריקת אניית משא

  Ghana - P2W

  גאנה – P2W

  Cargo ship loading system

  קפריסין – מערכת להעמסה על אניית משא

  Cyprus - Skyra Vassas

  קפריסין – סקירא ואסאס