צרפת – סט

אלקיים ברחבי העולם

צרפת, סט – מערכת לפריקה ולאחסון דשן בעזרת מערכת שינוע מסוג טיילן להעברה ופריקה לתחנות ייעודיות.

France - Sete
France - Sete
France - Sete
France - Sete
France - Sete

בואו נדבר  עוד פרויקטים של אלקיים


  Israel - Jerusalem

   ישראל – ירושלים

  Australia - Sidney

  אוסטרליה – סידני

  Ghana - P2W

  גאנה – P2W

  Cyprus - quarry

  קפריסין – מחצבה