רוסיה – מערכת העמסה ניידת בייצוא

אלקיים ברחבי העולם

רוסיה – מערכת ניידת חלקית להעמסה מתאי מטען של ספינות, לשימוש בנמלים ברוסיה. קלה למיקום ולהעברה לעמדות המשלוח הנדרשות, ובכך נחסך הצורך במתקנים מקובעים.

mobile export loading system
mobile export loading system
mobile export loading system
mobile export loading system
mobile export loading system
mobile export loading system
mobile export loading system
mobile export loading system
mobile export loading system

בואו נדבר  עוד פרויקטים של אלקיים


  Cargo ship loading system

  קפריסין – מערכת להעמסה על אניית משא

  USA - Savannah

  ארה"ב – סוואנה

  Belgium - Antwerp

  בלגיה – אנטוורפן

  Belgium - Amoras 33300

  בלגיה – Amoras 33300