ישראל, רמלה – מפעל ייצור בטון

אלקיים ברחבי העולם

ישראל, רמלה – מפעל ייצור מלט
זהו המפעל הגדול במדינת ישראל לייצור מלט ואלקיים תעשיות ייצרו והתקינו רבים מהמבנים התעשייתיים באתר זה, כמו גם ייצרו מסועים וציוד עזר נוסף למפעל גם כקבלן הממונה על יועצי הנדסת צמנט בחו”ל וגם כמהנדסי תכנון לעיצובים ספציפיים רבים של ציוד.

Israel, Ramle – Cement Production Plant
Israel, Ramle – Cement Production Plant
Israel, Ramle – Cement Production Plant

בואו נדבר

עוד פרויקטים של אלקיים


mobile export loading system

רוסיה – מערכת העמסה ניידת בייצוא

Cyprus - quarry

קפריסין – מחצבה

Cargo ship unloading system

קפריסין – מערכת לפריקת אניית משא

Cargo ship loading system

קפריסין – מערכת להעמסה על אניית משא

תפריט