בלגיה – Amoras 33300

אלקיים ברחבי העולם

בלגיה – מערכת לפריקה מספינות בעזרת מערכת מסוע מסוג טיילן לשינוע חומרים שונים לתחנות שונות.

Belgium - Amoras 33300
Belgium - Amoras 33300
Belgium - Amoras 33300
Belgium - Amoras 33300
Belgium - Amoras 33300
Belgium - Amoras 33300

בואו נדבר  עוד פרויקטים של אלקיים


  Cargo ship loading system

  קפריסין – מערכת להעמסה על אניית משא

  Ramla major dry batch tower batching plant

  ישראל – רמלה

  hanaton-quarry2

  ישראל – חנתון

  תכנון, ייצור והתקנה של מפעלי בטון