בלגיה – אנטוורפן

אלקיים ברחבי העולם

בלגיה, אנטוורפן – מערכת משולבת לטיפול בבוצה, המספקת קומפוסט CLASS A.

Belgium - Antwerp
Belgium - Antwerp
Belgium - Antwerp
Belgium - Antwerp
Belgium - Antwerp

בואו נדבר  עוד פרויקטים של אלקיים


  Cargo ship unloading system

  רוסיה – מערכת לפריקת אניית משא

  Cargo ship loading system

  קפריסין – מערכת להעמסה על אניית משא

  Cyprus - Skyra Vassas

  קפריסין – סקירא ואסאס

  hanaton-quarry2

  ישראל – חנתון