ארה”ב – סוואנה

אלקיים ברחבי העולם

 ארה”ב, סוואנה – אבן קיסר, מערכת אחסון ותפעול גרגרים בצובר, למפעל לייצור שיש סינטטי.

USA - Savannah
USA - Savannah
USA - Savannah
USA - Savannah
USA - Savannah
USA - Savannah
USA - Savannah
USA - Savannah
USA - Savannah
USA - Savannah
USA - Savannah
USA - Savannah
USA - Savannah

בואו נדבר

עוד פרויקטים של אלקיים


Cyprus - quarry

קפריסין – מחצבה

Cargo ship loading system

קפריסין – מערכת להעמסה על אניית משא

Cargo ship unloading system

קפריסין – מערכת לפריקת אניית משא

Ramla major dry batch tower batching plant

ישראל – רמלה

תפריט