ספרות טכנית של אלקיים

כל הפרויקטים שלנו נמסרים עם ספרות טכנית שחוברה ואורגנה במיוחד עבור אותו מתקן ספציפי ומתארת במדויק את כל פרטי התפעול והתחזוקה של הפרויקט. הספרות הטכנית זמינה במספר שפות.

הספרות הטכנית כוללת:

  • הצהרת האחריות ותנאיה
  • הוראות בטיחות וגהות
  • הוראות תפעול ותחזוקה לכל רכיב בפרויקט
  • הוראות מיוחדות לרכיבים מקצועיים
  • חלקים נפרדים לכל ציוד OEM שהותקן בפרויקט
  • רשימה של חלפים מומלצים
  • איורים מפורטים לעיון הלקוח

באלקיים יש מחלקה ייעודית לתיעוד פרויקטים כדי להבטיח שכל הלקוחות מקבלים את המידע והרקע הנכונים עבורם לתפעול ממושך ושהם מבינים את מפרט החלקים שהם יצטרכו לתחזוקה בעתיד.

Elkayam Service Manuals
Elkayam Service Manuals
Elkayam Service Manuals