אלקיים ברחבי העולם

פרם, רוסיה, מערכת לפריקת אניית משא – שינוע של חומר גרגרי שנפרק על ידי מנוף מתא המטען של האנייה לאחסון ונקודות שילוח. מתקן שלם של אלקיים כולל מערכת בקרה.

בואו נדבר  עוד פרויקטים של אלקיים


  USA - Savannah

  ארה"ב – סוואנה

  Cyprus - Skyra Vassas

  קפריסין – סקירא ואסאס

  תכנון, ייצור והתקנה של מפעלי בטון

  mobile export loading system

  רוסיה – מערכת העמסה ניידת בייצוא