רוסיה – פרם

אלקיים ברחבי העולם

רוסיה, פרם – מערכת לפריקה ולניפוי מרכבות ואניות לטיפול מהיר וללא פסולת בחומרים.

בואו נדבר  עוד פרויקטים של אלקיים


  hanaton-quarry2

  ישראל – חנתון

  Cargo ship loading system

  קפריסין – מערכת להעמסה על אניית משא

  USA - New Jersey

  ארה"ב – ניו ג'רזי

  Australia - Sidney

  אוסטרליה – סידני