רוסיה – פרם

אלקיים ברחבי העולם

רוסיה, פרם – מערכת לפריקה ולניפוי מרכבות ואניות לטיפול מהיר וללא פסולת בחומרים.

Russia - Perm
Russia - Perm
Russia - Perm
Russia - Perm
Russia - Perm
Russia - Perm
Russia - Perm
Russia - Perm

בואו נדבר  עוד פרויקטים של אלקיים


  Australia - Sidney

  אוסטרליה – סידני

  Cargo ship unloading system

  רוסיה – מערכת לפריקת אניית משא

  Israel, Ramle – Cement Production Plant

  ישראל, רמלה – מפעל ייצור בטון

  Cargo ship loading system

  קפריסין – מערכת להעמסה על אניית משא