רוסיה – פרם

אלקיים ברחבי העולם

רוסיה, פרם – מערכת לפריקה ולניפוי מרכבות ואניות לטיפול מהיר וללא פסולת בחומרים.

Russia - Perm
Russia - Perm
Russia - Perm
Russia - Perm
Russia - Perm
Russia - Perm
Russia - Perm
Russia - Perm

בואו נדבר  עוד פרויקטים של אלקיים


  Ramla major dry batch tower batching plant

  ישראל – רמלה

  Cargo ship loading system

  קפריסין – מערכת להעמסה על אניית משא

  Cargo ship unloading system

  רוסיה – מערכת לפריקת אניית משא

  mobile export loading system

  רוסיה – מערכת העמסה ניידת בייצוא