צרפת – סט

אלקיים ברחבי העולם

צרפת, סט – מערכת לפריקה ולאחסון דשן בעזרת מערכת שינוע מסוג טיילן להעברה ופריקה לתחנות ייעודיות.

France - Sete
France - Sete
France - Sete
France - Sete
France - Sete

בואו נדבר  עוד פרויקטים של אלקיים


  USA - Savannah

  ארה"ב – סוואנה

  Cyprus - Skyra Vassas

  קפריסין – סקירא ואסאס

  Russia - Perm

  רוסיה – פרם

  Cargo ship unloading system

  רוסיה – מערכת לפריקת אניית משא