ישראל – ירושלים

אלקיים ברחבי העולם

ישראל, ירושלים – מפעל לטיפול אוטומטי מלא בפסולת מוצקה (1200 טון ליום פסולת ביתית)

Israel - Jerusalem
Israel - Jerusalem
Israel - Jerusalem
Israel - Jerusalem
Israel - Jerusalem
Israel - Jerusalem
Israel - Jerusalem
Israel - Jerusalem
Israel - Jerusalem
Israel - Jerusalem
Israel - Jerusalem
Israel - Jerusalem
Israel - Jerusalem
Israel - Jerusalem
Israel - Jerusalem
Israel - Jerusalem
Israel - Jerusalem

בואו נדבר  עוד פרויקטים של אלקיים


  Russia - Perm

  רוסיה – פרם

  Australia - Sidney

  אוסטרליה – סידני

  Belgium - Antwerp

  בלגיה – אנטוורפן

  Cargo ship unloading system

  רוסיה – מערכת לפריקת אניית משא