רוסיה – מערכת העמסה ניידת בייצוא

אלקיים ברחבי העולם

רוסיה – מערכת ניידת חלקית להעמסה מתאי מטען של ספינות, לשימוש בנמלים ברוסיה. קלה למיקום ולהעברה לעמדות המשלוח הנדרשות, ובכך נחסך הצורך במתקנים מקובעים.

mobile export loading system
mobile export loading system
mobile export loading system
mobile export loading system
mobile export loading system
mobile export loading system
mobile export loading system
mobile export loading system
mobile export loading system

בואו נדבר  עוד פרויקטים של אלקיים


  USA - Savannah

  ארה"ב – סוואנה

  France - Sete

  צרפת – סט

  Cargo ship loading system

  קפריסין – מערכת להעמסה על אניית משא

  Cyprus - Skyra Vassas

  קפריסין – סקירא ואסאס