בלגיה – אנטוורפן

אלקיים ברחבי העולם

בלגיה, אנטוורפן – מערכת משולבת לטיפול בבוצה, המספקת קומפוסט CLASS A.

Belgium - Antwerp
Belgium - Antwerp
Belgium - Antwerp
Belgium - Antwerp
Belgium - Antwerp

בואו נדבר  עוד פרויקטים של אלקיים


  Ghana - P2W

  גאנה – P2W

  Cyprus - quarry

  קפריסין – מחצבה

  Cargo ship loading system

  קפריסין – מערכת להעמסה על אניית משא

  Australia - Sidney

  אוסטרליה – סידני