מחזור פסולת מוצקה

מערכות של פסולת עירונית מוצקה מובילות פסולת עירונית אחרי מיון ראשוני לנפה סובבת שממיינת את הפסולת לקטגוריות ראשיות.

פסולת מוצקה (MSW)

מחזור פסולת בניין

מיון ראשוני יעיל של פסולת בניין והריסות לפי סוג החומר עבור שלב מיון נוסף בתהליך או למיחזור, ומיון והפרדה של סוגי חומרים שאינם רצויים למכירה או להטמנה.

מחזור פסולת בניין

מחזור בטון

מפעלי מחזור בטון מעוצבים במיוחד כדי למחזר אגרגטים שימושיים מפסולת חומרים, כמו גם כדי לשפר את סביבת האתר.

מחזור בטון (CRP)