מוצרים

Elkayam Industries Concrete Batching Plant

מפעל בטון

מחזור בטון (CRP)

מערכות שינוע

פסולת מוצקה (MSW)

נפות ומזינים

Elkayam Industries Silos

סילויים

טיהור מים והידרוציקלונים להפרדה

מערכת הפרדת אבק

מערכות לטיפול בבוצה (STS)

מחזור פסולת בניין